Senter mot antisemittisme (SMA) er et informasjons- og ressurssenter som dokumenterer og formidler fakta om undergravende propaganda, hat og nedsettende omtale rettet mot jøder og deres hjemland Israel.

SMA motarbeider jødehatet gjennom folkeopplysningstiltak. SMA arbeider for rettferdighet også for andre minoriteter (ca.  100 millioner) som undertrykkes av islamsk imperialisme i Midtøsten, Nord-Afrika og Sudan.

Brobygging er bærebjelken i SMAs arbeid: Et godt samarbeid mellom kristne og jøder for fremme av felles interesser og mål.

Les mer på nettsidene til Senter mot antisemittisme: www.sma-norge.no

Følg dem i sosiale medier: