Den Norske Israelsmisjon er en  kristen misjonsorganisasjon som er opptatt av at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret.
Logoen med korset i sentrum og menorahens armer som strekker seg i to retninger, kan illustrere organisasjonens formål og dens viktigste programområder. Evangeliet om Jesus Messias er det bærende og sentrale i all virksomhet. Menorahens seks armer samsvarer med de 6 satsningsområdene:

  • Forkynnelse og undervisning
  • Holdningsskapende arbeid
  • Tjenesteutvikling
  • Evangelisering og menighetsbygging
  • Diakoni og hjelpearbeid
  • Freds- og forsoningsarbeid

Den Norske Israelsmisjon har medlemmer og sympatisører fra hele bredden i Kristen-Norge.

Les mer på nettsidene til Norsk Israelsmisjon: www.israelsmisjonen.no

Følg dem i sosiale medier: