Gjennom saklig og allsidig informasjon om Midtøsten-konflikten, det jødiske folk og dets historie ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk.

  • MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel.
  • MIFF støtter en løsning av flyktningeproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens.
  • MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene.
  • MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel.
  • MIFF er partipolitisk uavhengig.

MIFF er en organisasjon som samler alle norske Israel-venner, uavhengig av tro og politisk overbevisning.

Save

Save

Save

Save

Les mer på Med Israel for freds nettsider: www.miff.no

Følg dem i sosiale medier:

Save

Save