Senter mot antisemittisme

Senter mot antisemittisme (SMA) er et informasjons- og ressurssenter som dokumenterer og formidler fakta om undergravende propaganda, hat og nedsettende omtale rettet mot jøder og deres hjemland Israel. SMA motarbeider jødehatet gjennom folkeopplysningstiltak. SMA...

read more

Den Norske Israelsmisjon

Den Norske Israelsmisjon er en  kristen misjonsorganisasjon som er opptatt av at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret. Logoen med...

read more

Internasjonale Kristne ambassade Jerusalem

Din Ambassade i Jerusalem Høsten 1980 etablerte evangeliske kristne fra rundt 20 nasjoner den Internasjonale kristne Ambassade Jerusalem, ICEJ. Dette skjedde sammen med den første kristne feiringen av Løvhyttefesten i Jerusalem. Hensikten var å gi et praktisk uttrykk...

read more

Med Israel for fred

Gjennom saklig og allsidig informasjon om Midtøsten-konflikten, det jødiske folk og dets historie ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel. MIFF...

read more

Senter mot antisemittisme

Senter mot antisemittisme (SMA) er et informasjons- og ressurssenter som dokumenterer og formidler fakta om undergravende propaganda, hat og nedsettende omtale rettet mot jøder og deres hjemland Israel. SMA motarbeider jødehatet gjennom folkeopplysningstiltak. SMA...

Den Norske Israelsmisjon

Den Norske Israelsmisjon er en  kristen misjonsorganisasjon som er opptatt av at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret. Logoen med...

Internasjonale Kristne ambassade Jerusalem

Din Ambassade i Jerusalem Høsten 1980 etablerte evangeliske kristne fra rundt 20 nasjoner den Internasjonale kristne Ambassade Jerusalem, ICEJ. Dette skjedde sammen med den første kristne feiringen av Løvhyttefesten i Jerusalem. Hensikten var å gi et praktisk uttrykk...

Med Israel for fred

Gjennom saklig og allsidig informasjon om Midtøsten-konflikten, det jødiske folk og dets historie ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel. MIFF...
Senter mot antisemittisme

Senter mot antisemittisme

Senter mot antisemittisme (SMA) er et informasjons- og ressurssenter som dokumenterer og formidler fakta om undergravende propaganda, hat og nedsettende omtale rettet mot jøder og deres hjemland Israel. SMA motarbeider jødehatet gjennom folkeopplysningstiltak. SMA...

Den Norske Israelsmisjon

Den Norske Israelsmisjon

Den Norske Israelsmisjon er en  kristen misjonsorganisasjon som er opptatt av at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret. Logoen med...

Internasjonale Kristne ambassade Jerusalem

Din Ambassade i Jerusalem Høsten 1980 etablerte evangeliske kristne fra rundt 20 nasjoner den Internasjonale kristne Ambassade Jerusalem, ICEJ. Dette skjedde sammen med den første kristne feiringen av Løvhyttefesten i Jerusalem. Hensikten var å gi et praktisk uttrykk...

Med Israel for fred

Med Israel for fred

Gjennom saklig og allsidig informasjon om Midtøsten-konflikten, det jødiske folk og dets historie ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel. MIFF...

Senter mot antisemittisme

Senter mot antisemittisme

Senter mot antisemittisme (SMA) er et informasjons- og ressurssenter som dokumenterer og formidler fakta om undergravende propaganda, hat og nedsettende omtale rettet mot jøder og deres hjemland Israel. SMA motarbeider jødehatet gjennom folkeopplysningstiltak. SMA...

read more
Den Norske Israelsmisjon

Den Norske Israelsmisjon

Den Norske Israelsmisjon er en  kristen misjonsorganisasjon som er opptatt av at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret. Logoen med...

read more

Internasjonale Kristne ambassade Jerusalem

Din Ambassade i Jerusalem Høsten 1980 etablerte evangeliske kristne fra rundt 20 nasjoner den Internasjonale kristne Ambassade Jerusalem, ICEJ. Dette skjedde sammen med den første kristne feiringen av Løvhyttefesten i Jerusalem. Hensikten var å gi et praktisk uttrykk...

read more
Med Israel for fred

Med Israel for fred

Gjennom saklig og allsidig informasjon om Midtøsten-konflikten, det jødiske folk og dets historie ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel. MIFF...

read more

Senter mot antisemittisme

Senter mot antisemittisme (SMA) er et informasjons- og ressurssenter som dokumenterer og formidler fakta om undergravende propaganda, hat og nedsettende omtale rettet mot jøder og deres hjemland Israel. SMA motarbeider jødehatet gjennom folkeopplysningstiltak. SMA...

Den Norske Israelsmisjon

Den Norske Israelsmisjon er en  kristen misjonsorganisasjon som er opptatt av at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret. Logoen med...

Internasjonale Kristne ambassade Jerusalem

Din Ambassade i Jerusalem Høsten 1980 etablerte evangeliske kristne fra rundt 20 nasjoner den Internasjonale kristne Ambassade Jerusalem, ICEJ. Dette skjedde sammen med den første kristne feiringen av Løvhyttefesten i Jerusalem. Hensikten var å gi et praktisk uttrykk...

Med Israel for fred

Gjennom saklig og allsidig informasjon om Midtøsten-konflikten, det jødiske folk og dets historie ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel. MIFF...