Med Israel for fred skriver levende om de jødiske høytidene: Jødene regner sin dag fra solnedgang til solnedgang. I 2016 begynner de store høytidene om kvelden søndag 2. oktober. Da er det nyttår, Rosh Hashana, etter jødisk kalender. (Etter jødisk tidsregning går vi...

read more