ShalomShop.net er «navet» i et nettverk som formidler gode produkter og korrekte nyheter fra Israel.

Enkeltpersoner, næringsdrivende, forretninger, foreninger og  menigheter har gjennom ShalomShop.net gode verktøy som gjør det enkelt å selge israelske produkter. De flest i nettverket benytter også muligheten til å informere sine kunder om hva som skjer i Israel, og hvor mye dette lille demokratiet betyr for global utvikling på så mange viktige områder.

ShalomShop.net gjør det mulig for alle som er tilkyttet nettverket å drive forretning uten investeringer eller omfattende forberedelser. Klikk på Forretningskonseptet i menyen over, eller på Kontakt for å sende oss en forespørsel.

ShalomShop.net skal bety en forskjell for israelsk næringsliv, og for Israel i mediebildet. Nettverket sørger for det!